tse.org.tr TüRK STANDARDLARI ENST?TüSü

tse.org.tr
Title: TüRK STANDARDLARI ENST?TüSü
Keywords: TüRK STANDARDLARI ENST?TüSü
Description: TüRK STANDARDLARI ENST?TüSü
tse.org.tr is ranked 148585 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $376,549. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. tse.org.tr has 43% seo score.

tse.org.tr Information

Website / Domain: tse.org.tr
Website IP Address: 212.175.161.85
Domain DNS Server: ns1.tse.org.tr,ns3.tse.org.tr,ns2.tse.org.tr

tse.org.tr Rank

Alexa Rank: 148585
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

tse.org.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $376,549
Daily Revenue: $1,031
Monthly Revenue $30,949
Yearly Revenue: $376,549
Daily Unique Visitors 94,911
Monthly Unique Visitors: 2,847,330
Yearly Unique Visitors: 34,642,515

tse.org.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=iso-8859-9
Date Mon, 01 Aug 2016 17:13:52 GMT

tse.org.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
TüRK STANDARDLARI ENST?TüSü 1 1.61%

tse.org.tr Traffic Sources Chart

tse.org.tr Similar Website

Domain Site Title
turkdivani.com Türk Divan?
turkdoktorlar.net Türk Doktorlar
kabloturk.com Kablo Türk
numberoneturk.com.tr Number1 Türk
turksultanlari.com Türk Sultanlar?
rstturk.com RST Türk
turkishbank.net Türk Bankas?
baroturk.com Baro Türk
turktelekom.com.tr Türk Telekom
turkresmi.com Türk Resmi

tse.org.tr Alexa Rank History Chart

tse.org.tr aleax

tse.org.tr Html To Plain Text

TüRK STANDARDLARI ENST?TüSü English l Detayl? Ara l TSE World l E-Posta l TSE Havac?l?k sekt?ründe etkinli?ini art?rmay? hedefliyor TSE Ba?kan? Sebahittin Korkmaz Turkcell Veri Merkezini ziyaret etti. TSE Ba?kan? Sebahittin Korkmaz, Enstitü personeli ile bir araya gelerek demokrasiye darbe giri?imi ve ülkemizdeki son geli?melerle ilgili a??klamalarda bulundu. TSE Ba?kan? Korkmaz askeri darbe giri?imiyle ilgili bir mesaj yay?nlad? 01. TSE Kalite Kampüsünde ?Havac?l?k Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Projesi? g?rü?üldü. 02. TSE Ba?kan? Korkmaz, Veri Merkezi Standartlar?n?n olu?turulmas? i?in birlikte ?al??abiliriz. 03. TSE Ba?kan? Korkmaz: "Cumhurba?kan?m?z?n, hükümetimizin, Türk Silahl? Kuvvetlerimizin ve emniyet mensuplar?m?z?n yan?nda olal?m, onlardan aksi bir talimat gelene kadar sokaklar? bo? b?rakmayal?m." 04. TSE Ba?kan? Korkmaz: "Demokrasiden, milli iradenin üstünlü?ünden, ekonomik ve siyasi istikrardan yana kararl? tavr?m?z? sürdürece?iz." TSE ?ncü ?ocuk Dergisi , Standard Ekonomik ve Teknik Dergi PDF Ar?ivi ve bu dergilerin abonelik i?lemlerine buradan ula?abilirsiniz. Türk Standardlar? Enstitüsü olarak kat?ld???m?z fuar ve kongre bilgilerine ve yap?lan etkinliklerle ilgili di?er bilgilere buradan ula?abilirsiniz. TSE üreticiye, tüketiciye ve milli ekonomiye fayda sa?layacak ?ekilde nitelikli personel ile ulusal standartlar?m?z? haz?rlayarak yay?nlamaktad?r. SOSYAL MEDYA Kapat Yazd?r E-H?ZMETLER Online Ba?vuru Online Mali ??lemler Tüm E-Hizmetler Ayna Komite Ba?vurusu D??ER Site Haritas? TSE HAKKINDA Kurulu? ve G?revleri Organizasyonu TSE Mevzuat? ?LET???M Adres ve Telefonlar Banka Hesap Numaralar? Bilgi Edinme | Web Sitesi Politikalar? l Telif Haklar? l Rss l

tse.org.tr Whois

Domain Name: TSE.ORG.TR